Skocz do zawartości

HYBRYDO

Aktywny Użytkownik

Reputacja

0 Neutralny

O HYBRYDO

 • Tytuł
  Super User
 • Urodziny 03.10.1997

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

 1. miałeś wszystko opisane tutaj. Co ci w tym nie pasuje?? viewtopic.php?f=5&t=94
 2. HYBRYDO

  Noworoczne postanowienia

  moje cele na następny rok: Muscle upy na drążku(wolne,szybkie,false gip itd). Narazie katuję muscle upy na kółkach. handstand flaga back lever front lever(chociaż straddle) większa wytrzymałość w podstawowych ćwiczeniach Trzeba się wziąć za siebie. 14 stycznia mam zawody w szkole streetworkout. Ze względy na słaby poziom nie wezmę udziału ale za rok....napewno
 3. nogi splecione z tyłu to pomaganie sobie wyprostuj je w kolanach maksymalnie i wyciągnij przed siebie
 4. pamiętaj że back lever to nie tylko brzuch. Skup się również na prostownikach . Wznosy nóg w staniu na głowie wchodzą świetnie. Zakwasy nA następny dzień gwarantowane. Co do muscle up, przyjdzie z czasem. Mi zajęło dojście do muscle upa 6 miesięcy. Bardzo pomogły mi negatywy, Suuuuuper wolne. Fajne ćwiczenie pod muscle up to tak jak pisał na starym forum skyther-dipsy z przekręceniem łokci aby przedramiona były równolegle do ziemi.
 5. HYBRYDO

  Bieganie.

  Je¿eli przy 13 % widzisz tylko lekko brzuch to znaczy ¿e nie ma czego rze¼biæ Ja mam 16 % i po treningu te¿ widzê ale nie rze¼biê bo bêdê wygl±da³ jak anorektyk Z drugiej strony je¿eli masz jak±¶ stagnacjie to zrzucenie kilku kilo mo¿e pomóc ci j± prze³amaæ np. wiêcej razy siê podci±gniesz. Nie biegaj na kilometry tylko na czas Pamiêtaj ¿eby biegac po treningu lub w dni wolne bo nie bêdziesz mia³ si³y na trening si³owy
 6. Zawsze możesz dołożyć do dipów - l-sit, a chwyt pozostawić ten sam. ?
 7. HYBRYDO

  Planche

  ares po to s± odpowiednie progresjie aby ka¿dy móg³ siê powoli zacz±æ uczyæ
 8. czwartkowy trening to trening na zakwasach. Spontaniczne drabinki ró¿nych rodzajów pompek. Dzisiaj podchwyt ale dalej czuje trudy tygodnia wiêc bêdzie full chin up do tego front i back lever adv. Ma³e zmiany w planie: -codzienny trening hspu 3x3 -w czwartkowy dzieñ bêdê æwiczy³ trudny rodzaj pompek i chyba bêd± to pseudo planche -w dzieñ ruchów pchaj±cych(pompki) bêdzie szlifowanie lsit -w dzieñruchów ci±gn±cych bedzie font i back
 9. trening muscle up na wielki plus. Ogólnie olewam mu na dr±¿ku i zaczynam æwiczyæmu na kó³kach. Zrobi³em dipy 3x3, false grip pull up 3x3 negatywne muscle upy oraz æwiczy³em du¿o nad prze³o¿eniem ³okci g³ównie z gum±. Do tego nogi. Pistolety,bulgarian squat,³dki,eksplozyne przysiady Zastanawiam siê czy nie przeniosê nóg na si³ownie i w ¶rode bêdê æwiczy³ sam muscle up
 10. dzisiaj dipsy. na pocz±tek zrobi³em drabinke 1-5 na kó³kach potem zszed³em do jednego na porêczach a nastêpnie zrobi³em pozosta³e 4x 1-5-1 na porêczach. Nie oby³o siê bez problemów. Mia³em chwilowe za³amania kiedy by³em na 4 powtózeniu ale da³em rade. Ogólnie bêdê d±¿y³ do tego aby wykonaæwiêcej powtózeñ na kó³kach a na porêczach wykonywaæ bardziej klatowe dipsy bo narazie jak siê zmêczê to robiê tricepsowe Jutro zwyk³y dzieñ nogi+muscle up bez drabinek
 11. Dzisiaj drabinki podci±gania. Ogólnie moim celem jest osi±gniêcie drabinek 1-5-1 x5 Dzisiaj uda³o mi siê zrobiæ 2x 1-5-1 Jako ¿e nie chcia³em tego zmarnowaæ trzecie 1-5-1 zrobi³em z gum±(ona jest bardzo s³aba wiêc pomoc prawie ¿adna) Po tej serii mia³em zgon potem dobi³em dwoma drabinkami bardzo dok³adnych australian pull up na kó³kach
 12. trening pull. Dzisiaj lekka lipa ale nie ma siê co za³amywaæ pull up 5/5/5/5 chin 5/5/3/3 australian 8/6/6/7 Wznosy 10 back lever 5xmax na jedn± nogê(ze zmianami) Od poniedzia³ku nowy plan nastawiony na zwiêkszenie ilo¶ci powtózeñ poszczególnych æwiczeñ
 13. wersja beta treningu ju¿ gotowa.
 14. Wczorajszy trening push. Drabinka hspu 3/2/1 G³êbokie pompki 6/6/6/6 Dipsy na kó³kach 2/2/2/1 Wznosy zgiêtych nóg do klatki 10 L-sit 5xmax Od poniedzia³ku zaczynam nowy plan który bêdzie nastawiony tylko na wytrzyma³o¶æ a oko³o styczeñ/luty (zale¿y od efektów) wprowadze plan wytrzyma³o¶ciowo-si³owy. Plan treningowy mam zaplanowany na rok do przody xd dzisiaj jeszcze troszke skonsultuje i wstawiê
×
×
 • Dodaj nową pozycję...