Skocz do zawartości
Zacny

[ROZWIĄZANY] Chudy ektomorfik- pomoc

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich. Mam 17 lat i jestem chudym ektomorfikiem, mam oko³o 186 wzrostu i wa¿ê 63 kg. Od dawna interesuje siê SW oraz Kalistenik± ale na razie to zainteresowanie ogranicza³o siê do przegl±dania ró¿norakich for internetowych i czytaniu starych postów, poszerzaniu wiedzy na te tematy oraz ogl filmów na yt. Teraz jak wiadomo s± wakacje i chcia³em wreszcie zacz±æ trenowaæ SW. Moim celem jest przybranie masy miê¶niowej do przynajmniej 75 kg. Wiem ¿e nie bêdzie to ³atwe i potrzeba du¿o czasu ale jestem cz³owiek który siê nigdy nie poddaje wiêc bêdê d±¿y³ do celu. Nie mam mo¿liwo¶ci skorzystania z si³owni poniewa¿ nie mam pieniêdzy aby zainwestowaæ w sprzêt a si³ownie mam oddalon± o 20 km od domu tak¿e musia³bym je¼dziæ autobusami a na to trzeba tak¿e pieniêdzy a z tym w domu nie jest najlepiej, mam nadzieje ¿e zrozumiecie. Dlatego pomy¶la³em ¿e ten problem rozwi±¿e w³a¶nie SW. Dieta to jest druga sprawa. Nie mam mo¿liwo¶ci u³o¿enia jakiej¶ takiej dopiêtej na ostatni guzik diety poniewa¿ wiadomo mam 17 lat mieszkam z bratem i rodzicami. Tata wyje¿d¿a do pracy i przyje¿d¿a co 2 tygodnie na weekend a mama tak¿e pracuje a sam gotowaæ nie umiem oraz nie staæ mnie. Oczywi¶cie zasady zdrowego od¿ywania znam. Wiem ¿e nie nale¿y spo¿ywaæ ¶mieciowego jedzenia i ¿e potrzebna nadwy¿ka kaloryczna. Wêglowodany, bia³ka, t³uszcze wiem o co chodzi w tym wszystkim. Przegl±da³em ca³± galeriê u¿ytkowników i zadziwia³y mnie wasze zmiany i sam chcia³bym kiedy¶ dodaæ swoje zdjêcie przed i po. :D Bardzo lubiê ogl±daæ wyczyny Franka Medrano :) mo¿na powiedzieæ ¿e jest jakby to okre¶liæ moim wzorem/idolem. Bardzo zale¿y mi na tym i liczê na pomoc do¶wiadczonych u¿ytkowników. :) Chcia³bym u³o¿yæ jaki¶ plan treningowy jednak nie mam pojêcia jak siê do tego zabraæ i w³a¶nie tutaj liczê na pomoc u¿ytkowników i jakie¶ porady. Chcia³bym u³o¿yæ plan na masê dziêki któremu bêdê rós³ szybko no i w masê a nie t³uszcz :D Czy jest realne abym do lipca 2015 przybra³ masy miê¶niowej do 75 kg? :) Z Góry Dziêkuje Za Pomoc i pozdrawiam :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Siema Zacny :) je¶li jeste¶ ju¿ troche obeznany w temacie to teraz pochwal siê jak wygl±daj± sprawy u Ciebie z Pompkami, podci±gniêciami, przysiadami, brzuszkami itp :) wtedy napewno pomo¿emy Ci co¶ u³o¿yæ na pocz±tek :) Je¶li nie wiesz, nie próbowa³e¶ zrób max podci±gniêæ, max pompek itp

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

hmm je¶li nigdy nic nie æwiczy³e¶ to polecam ksi±¿kê Paula Wida Skazany na trening ... na pocz±tek jest ona bardzo dobra hmm ... z 75 kg jest to mo¿liwe chod¼ ja zbytnio w to nie wierze ... do tego naprawdê jest potrzebna dieta je¶li jeste¶ aktywny fizycznie to nie jest takie proste zbudowanie masy ... hm ja jestem tego zdania wole i¶æ powoli do celu z ca³± sylwetk± ... hm ale wiesz s± tu bardziej do¶wiadczeni ode mnie i mo¿e powiedz± wiêcej... lepiej sobie ma³e cele wymy¶laæ ni¿ oj chce wygl±daæ tak czy tak... do tego jest potrzebna przede wszystkim praca ,systematyczno¶æ i wk³adanie w to serca ... je¶li tego nie uczynisz bêdziesz chodziæ z kolegami na alko czêsto i trening raz w tyg to nic z tego nie bêdzie... Musisz robiæ solidny trening próbowaæ siê dobrze od¿ywiaæ a z planem treningowym to kto¶ na forum na pewno siê odezwie :) tak czy siak powodzenia ! Ps. Sam tworzysz siebie! Powodzenia w treningach :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Z brzuszkami i przysiadami nie jest najgorzej ale je¶li chodzi o podci±gniêcia i pompki to tragedia :) Podci±gn±æ siê dam razy 1/2 :/ a¿ wstyd siê przyznaæ Pompek mo¿e zrobiê co¶ ponad 10 :/ Z brzuszkami i przysiadami jak ju¿ wy¿ej napisa³em to a¿ tak tragicznie nie jest bo jestem w stanie zrobiæ ich du¿o wiêcej :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ok rób narazie sobie treningi ogólne tak bêdzie najlepiej :) i tak jak napisa³ Marcin nie kupuj ale ¶ci±gnij sobie ksi±¿kê Skazany na trening :) i æwicz wed³ug tej ksi±¿ki na pocz±tku nie s± to trudne æwiczenia a napewno dodadz± Ci si³y i wzmocnienia mie¶ni i wytrzyma³o¶ci :) Próbuj sobie tak samo techniki podci±ganie negatywnem czyli pod dr±¿ek wrzuæ krzese³ko podskocz do podci±gniêcia i sie powolutku opuszczaj :) wk³adasz w to du¿o mniej si³y ni¿ by¶ siê normalnie podci±ga³ a naprawde du¿o daje :) ale jak na pocz±tek naprawde polecam ksi±¿kê Skazany... dojdziesz do pewnego momentu gdzie bêdziesz juz na tyle silny ¿eby roz³o¿yæ sobie trening na poszczególne partie miê¶nioe :) Ps. widze ¿e nie jestem sam :) Mamy tego samego Idola i da¿ymy do takiej samej sylwetki widze :) tylko no niestety bez odpowiedniej diet, suplementów bêdzie masakracja ¿eby co¶ takiego osi±gn±æ a bez diety ju¿ napewno nie realne :) ale póki co trenuj kiedy¶ pójdziesz do pracy i napewno wtedy raz w miesi±cu jakie¶ suple mo¿esz sobie zasponsoroaæ :) ale szystko na spokojnie uzyskanie takiej sylwetki to s± LATA treningów i to ciê¿kich treningów ale satysfakcje bêdziesz mia³ ogromn± z tego Gwarantuje Ci to ! :) Piona Mistrzu i nigdy siê nie poddawaj :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dziêki wielkie za porady i pomoc :) Na pewno mi to bardzo pomo¿e :) Je¿eli bêdê mia³ jakie¶ pytania to na na pewno siê zwrócê jeszcze o pomoc :) Jeszcze raz dziêkuje i pozdrawiam :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

1. Co do wagi to raczej watpie, to juz nie tyle co trening i dieta suple itd, o tyle co predyspozycje genetyczne; zw³aszcza patrzac na to ze jestes solidnym ektomorfem. Na Twoim miejscu postawilbym sobie raczej cel : do wtedy i wtedy osiagnac 67kg - jak sie nastawisz na to 67 i osiagniesz to bedzie duza motywacja, bo to 75 to jeszcze hektary roboty. Generalnie waga nie zmienic Ci sie tak od razu, tylko tak po mniej wiecej 2 miesiacach (mowi o masowaniu) - jesli od samego poczatku bedziesz patrzyl na tabele energetyczne, ale to bym sobie darowal na poczatek i wrzucil gdzies po pierwszym czy drugim miesiacu. W kazdym razie jak juz bedziesz ladnie cwiczyl te 5 razy w tyg na splicie to prawdopodobnie odczujesz potrzebe jedzenia i zeby poprstu nie byc glodnym bedziesz jadl ta 150% - 170% tego co jadles normalnie - organizm potrzeby regenracji tez wyczowa i musi na czyms sobie odrobic mikrourazy. 2. Plan. Jako, ze doppiero zaczynasz, to plan napewno nie bedzie dzilony 5 czy 6 dniowy :) ale tak 3 max 4 dni FBW tygodniowo. Pozniej najlepiej taaki jeszcze nie split ale juz prawie - tez tak na 3-4 dni ale juz ciezszy i bardziej trenujacy poszczegolne miesnie, a potem to juz prosta - na splicie cwiczysz jak chcesz - na mase, pod techniki, stawiasz cel rozpisujesz splita (cel ma znaczenie) i jedziesz miesiac, 2, 3... klejne techniki itd. Najpierw rozruchowe FBW zebys tak sie chociaz te 5 razy nachwytem podciagnal, bo to istna podstawa.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wiêc od czego najlepiej jakbym zacz±³? :) Æwiczyæ tak jak Piet napisa³ wed³ug ksi±¿ki "Skazany" czy mo¿e wed³ug jakiego¶ planu FBW? :) Bo ju¿ sam nie wiem od czego zacz±æ. Aa mam jeszcze pytanie jedno. Co my¶licie o Metodzie Lafaya? :) Podobno te¿ jest dobra do zwiêkszenia masy oraz si³y :) Co my¶licie? :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zacny, zacznij wed³ug Skazanego, tak jak mówi³ Piet. Lafay jest trudniejszy chocia¿ jest to dobra metoda. Na razie skup siê na na Skazanym. Jest mniej wymagaj±cy i lepiej przygotowuje. Powiedzenia! ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

no skazany bedzie tu lepszy bo masz gotowca a nie musisz sie nikogo prosic i wgl. Ja tez zaczynalem wg skazanego ale po jakichs 30-40% (w niektorych miejscach mialem zaliczone kroki 6 czy tam 7 ale tak srednio 30-40%) olalem to i cwiczylem duzo wiecej i ciezej. ale na start super

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość nasu

Siemano Zacny to mój FBW ja takim zaczyna³em. Fakt ¿e wcze¶niej potrafi³em zrobiæ wiêcej pompek ni¿ ty na pocz±tku ale zawsze przecie¿ mo¿na zmniejszyæ ilo¶æ na pocz±tek prawda? Trening : Poniedzia³ek Pompki z rêkoma szeroko 10/12/14 Dipsy 8/8/10 Brzuszki z podniesionymi nogami do k±ta prostego 12/12/14 Plank 20s/30s/30s Podci±ganie podchwytem 3/3/max Pompki z jedn± rêk± na podniesieniu (lewa i prawa) 8/10/10 Pompki 10/12/14 Zwis na jednej rêce (lewa i prawa) 10s/12s/14s Wspiêcia na palce 16/20/20 ¦roda Pompki z nogami na podwy¿szeniu 8/10/10 Pompki diamentowe 8/10/12 Podnoszenie prostych nóg do k±ta prostego 8/8/10 Plank 20s/30s/30s Zwis na dr±¿ku ze zgiêtymi rêkoma 6s/8s/10s Krótkie pompki, rêkoma w±sko przy ciele 20/25/30 Pompki 10/12/14 Zwis na jednej rêce (lewa i prawa) 6s/8s/8s) Pi±tek Pompki z rêkoma szeroko 10/12/14 Pompki diamentowe 8/8/10 Brzuszki z podniesionymi nogami do k±ta prostego 12/12/14 Podnoszenie zgiêtych nóg do klatki piersiowej 8/10/12 Podci±ganie podchwytem 3/3/max Pompki z jedn± rêk± na podniesieniu (lewa i prawa) 8/10/10 Pompki na pi³ce 8/8/10 Zwis na jednej rêce (lewa i prawa) 10s/12s/14s Wspiêcia na palce 16/20/20 Powtórzeñ na pewno bêdzie za du¿o mo¿e zmniejsz wszystko o po³owê a to co napisa³em niech bêdzie dla ciebie celem czyli tyle powtórzeñ ¿eby robiæ w FBW. Podci±ganie robi³em z podskokiem i powoli opuszcza³em je¶li nie mia³em si³y. Nastaw siê na razie na ma³e cele tak jak Karamba napisa³ nastaw siê na 67 kg jako cel. Bo tak jak chcesz 75 kg to bêdzie ci bardzo bardzo ciê¿ko a mo¿esz siê przez to tylko zniechêciæ. Pisz czytaj pytaj a napewno dostaniesz odpowied¼ :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dodam co¶ od siebei, bo wla¶nie natrafi³em na ciekawy artyku³ i pomy¶la³em odrazu o Tobie. W gwoli ¶cis³o¶ci - nie zaczytywa³em siê w to co pisali¶cie w tym temacie, wiêc w zasadzie ryzykuje, ¿e wstawie co¶ o czym by³o ju¿ wspominane. W ka¿dym razie, proszê: http://potreningu.pl/artykuly/3109/jem-bardzo-duzo-a-moje-miesnie-nie-rosna--dlaczego/strona/1 Artyku³ myslê, ¿e daje do myslenia i nie jeden trenuj±cy mo¿e siê zastanowiæ nad przyjmowanymi posi³kami.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

¦wietny artyku³ Reidar :) Dziêkuje nasu za plan oraz dziêki wszystkim za przydatne porady :) Wszystko ju¿ mniej wiêcej wiem, plan te¿ mam wiêc chyba pora zacz±æ trenowaæ oraz dobrze siê od¿ywiaæ :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Powodzenia Zacny. :> Trzyamym za Ciebie kciuki i zrób sobie dziennik to bedziemy nadzorowaæ Twoje postêpy i pewnie siê kto¶ znajdzie do pomocy w razie potrzeby. :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

co do tego artyku³u to zjednym sie bardzo mocno zgodze : trzeba idealnie dopasowaæ jakosc i ilosc posilkow oraz dobrze umiejscowic je w czasie, tak, zeby dobrze calosc ssynchronizowac z treningami, bo nawet w poszczegolnym dniu sa takie momenty kiedy organizm potrzebuj 5X zarcia, w innym 2X zarcia.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zacny powodzenia! Zanim siê obejrzysz bêdziesz robi³ po 10 podci±gniêæ. MA BOLEÆ. pozdrawiam

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A tam 20. 30 i bêdzei akurat :D a tak naprawdê to 10 zrobionych porz±dnie technicznie, z odpowiednim tempem i bêdzeisz umiera³. :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dziêki panowie :) Bêdê siê przyk³ada³ i nie poddam siê nigdy wiêc my¶lê ¿e co¶ z tego bêdzie :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zacny nam tego nie mów ¿e siê nie poddasz, bo szczerze 99% ludzi tutaj to nie obchodzi :) Obiecaj SOBIE ¿e siê nie poddasz i dotrzymaj s³owa :) Powodzenia :) Reidar dziêki za super materia³ do poczytania :P przyda siê bo próbuje co¶ z dietetyk± siê bawiæ bo jednak 70% Dieta 30 trening i to nam wtedy daje 100% sukcesu ! :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam ponownie Panowie :) W³a¶nie jestem po pierwszym treningu wiêc pasuje co¶ napisaæ :D Zacz±³em trenowaæ dopiero od dzisiaj poniewa¿ wcze¶niej musia³em ogarn±æ jaki¶ dr±¿ek itd. :) By³o ciê¿ko jak nie wiem :D a¿ w niektórych momentach mia³em ochotê po³o¿yæ siê na ziemi i sobie tak pole¿eæ ale nie da³em siê i uda³o mi siê dokoñczyæ trening :D Moje rêce maj± ju¿ dosyæ, a¿ nawet ciê¿ko mi je unie¶æ do góry :D No ale wiadomo ¿e bez ciê¿kiej pracy nie bêdzie efektów :D Wiêc spadam teraz co¶ zje¶æ i mam dwie opcje albo odpoczynek albo wypad z kumplami na boisko pograæ w pi³kê :D Ale chyba wypiorê tê pierwsz± opcjê :D Pozdrawiam :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Pytanie zostało rozwiązane, lub wyjaśnione. - Temat zostaje zamknięty.

Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, pytania proszę o założenie nowego tematu.

Wszelkie uzasadnione reklamacje/pretensje/sugestie/rady przyjmuje ekipa forum.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...