Ustalamy ilość serii oraz powtórzeń

1. Ustal czemu dany cykl treningowy ma służyć
Do wyboru mamy (w uproszczeniu):

 • Siła, maksymalna,
 • Siła,
 • szybkość i moc,
 • Hipertrofia funkcjonalna,
 • Hipertrofia strukturalna,
 • Wytrzymałość.

hipertrofia to wzrost mięśni w wyniku powiększania się włókien mięśniowych (w odróżnieniu od hiperplazji czyli wzrostu mięśni w wyniku wzrostu liczby włókien).

Umownie wyróżniamy 2 rodzaje hipertrofii: funkcjonalną i strukturalną;

 • funkcjonalna polega na przyroście liczby włókien kurczliwych w komórkach mięśniowych, co z jednej strony owocuje wzrostem ich masy i objętości ale również wzrostem siły (stąd funkcjonalna)

strukturalna polega na przyroście w wszystkiego innego w komórkach mięśniowych, czyli np. ilości sarkoplazmy, mitochondriów i innych struktur komórkowych (stąd strukturalna), lecz nie wpływa znacząco na rozwój siły (stąd druga nazwa  hipertrofia niefunkcjonalna), poprawia natomiast wytrzymałość no i zwiększa masę i objętość mięśnia.

2. Wybór celu wyznaczy ci liczbę powtórzeń w serii jaką powinieneś wykonywać :

 • Siła. maksymalna: 1-3
 • Siła, szybkość i moc : 1-6
 • Hipertrofia funkcjonalna : 4-8
 • Hipertrofia strukturalna : 8-12
 • Wytrzymałość : powyżej 12

Oczywiście są to parametry optymalne do rozwoju danej cechy, nie oznacza to że np. mięśnie w ogóle nie będą rosnąć przy 3 czy przy 15 powtórzeniach w serii, jednakże w obu przypadkach największe postępy zaobserwujesz w innych dziedzinach niż przyrost mięśni (w pierwszym przypadku będzie to siła, w drugim wytrzymałość)

3. Gdy znasz już liczbę powtórzeń, wyznacz liczbę serii na partię na jednym treningu, według poniższego schematu :

 • Siła. maksymalna: Powtórzenia od 1 do 3; serii od 5 do 12
 • Siła, szybkość i moc; Powtórzenia od 4 do 6; serii od 5 do 8
 • Hipertrofia funkcjonalna : Powtórzenia od 4 do 8; serii od 4 do 6
 • Hipertrofia strukturalna : Powtórzenia od 8 do 12; serii od 3 do 5
 • Wytrzymałość; Powtórzenia powyżej 12; serii od 2 do 4

4. Ustal tempo wykonywania ćwiczeń (jednego powtórzenia) Schemat zapisu 2-1-2 oznacza 2 sekundy opuszczanie, sekunda pauzy w kulminacyjnej fazie ćwiczenia, 2 sekundy podnoszenie X oznacza dynamicznie, jak najszybciej.

 • Siła, maksymalna, siła, relatywna, szybkość i moc; 1-0-X
 • Połączenie siły i hipertrofii funkcjonalnej; 2-0-1
 • Hipertrofia strukturalna; 3-1-3
 • Wytrzymałość, stabilność, równowaga; od 4-0-4 do 8-0-4

5. Ustal długość przerw między seriami Warunkuje ona stopień w jakim zregenerują się poszczególne składowe, a więc:

 • mięsień regeneruje się metabolicznie w 50% w czasie do 30 sekund
 • w 90% w czasie od 30 sekund do 2 minut –
 • 3 do 5 minut zajmuje niemal kompletna regeneracja układu nerwowego
 • od 5 do 10 minut pełna regeneracja układu nerwowego

Pełna regeneracja metaboliczna i układu nerwowego pozwala niemal zawsze ponownie podnieść taki sam ciężar taką samą liczbę razy co w poprzedniej serii. Manipulując przerwami można więc dobierać stopień zmęczenia zarówno mięśni jak i układu nerwowego dla osiągania określonych celów treningowych.

6. Po ustaleniu wszystkich powyższych parametrów treningowych przystąp do doboru ćwiczeń na poszczególne partie Dobierając ćwiczenia i układając je w kolejności pamiętaj iż ich kolejność powinna być następująca (nie wszystkie elementy będą występować u kazdego trenującego):

 • ćwiczenia w celu opanowania techniki
 • ćwiczenia szybkości/balistyczne/eksplozywne
 • główne ćwiczenia złożone
 • ćwiczenia dodatkowe/wspomagające/korekcyjne

7. Planuj progresję, czyli sposób w jaki z treningu na trening będziemy zwiększać jego intensywność, objętość, trudność, itp.

8. Planuj długość cyklu i przerwę (okres mniejszej intensywności treningów) po nim Istnieje bardzo wiele możliwości rozplanowania, co najważniejsze jednak to ocenić dobrze swoje siły i zaplanować lepiej mniej a realnie niż więcej bez realistycznych szans wykonania planu. W amatorskiej zabawie z ciężarami dobrze jest zaplanować tydzień na regenerację co 4-6 tygodni, w którym to tygodniu ćwiczyć będziemy o połowę mniej i o połowę lżej.

9. Zagadnienia nie poruszone w tym poście:

 • periodyzacja
 • łączenie różnych metod treningowych w jednym cyklu
 • metody progresji
 • łączenie treningów siłowych z innego typu treningami
 • milion innych rzeczy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here