Skocz do zawartości
Szukaj w
  • Więcej opcji...
Znajdź wyniki, które zawierają...
Szukaj wyników w...

Rekomendowane odpowiedzi

Admin
TRENER

Nie mogê zdradziæ nazwy firmy bo dopiero bêdzie startowaæ,. :) Tak jaka¶ grupa im poleci³a i tak znale¼li w przepisach gimnastycznych. :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Dzi¶ by³ mocny dzieñ zakwasy trzyma³y z niedzieli g³ownie na zgiêciach r±k ale tren da³em rade tylko troche inny :P ale tez mocno mêcz±cy wiêcej biegam i takie tam teraz bd znowu robi³ nowy plan znaczy sie dokoncze tamten co robi³em :D Pozdro:D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Dzi¶ uda³o mi siê zrobiæ pierwszy raz pseudo Mucule Up coraz bli¿ej ale te¿ daleko:D Film jako¶ci hmmmm ... ale wkrótce bêd± lepszej ^^

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

no jakosc powala ;P ale cos tam widac :] w nocy nagrywane?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Admin
TRENER

No i z g³owy. ;D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Rufii napisa³(a): no jakosc powala ;P ale cos tam widac :] w nocy nagrywane?
nom w nocy:D jak nabiore si³ to spróbuje jakos inaczej zrobiæ bez podskoku choæ bd ciêzko:D Dzisiejszy trening by³ wed³ug planu sobotniego ciêzko by³o z podciaganiem bo dziennie ³apy by³y katowane ale jako¶ da³o rade:P pozatym coraz wy¿ej podnosze nogi wyprostowane w zwisie wiec mysle ze do sierpnia dam rade podniesc do drazka no ale sie zobaczy a czy BL mi sie uda to sie okaze tez z czasem :) a od poniedzia³ku znowu robie wed³ug planu z dodatkowymi æwiczeniami:) a to by³o po sniadniu przed obiadem :Pa0673ba2fac3f59am.jpg Pozdro:D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Mmm ten szejk wygl±da apetycznie :D:D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

czere¶nie jeszcze mam a by³o tego trochê mo¿e z 15kg :D ale jako¶ do¶æ nie mam ;p a koktajl jeszcze kiedy¶ zrobiê jak bd mia³ jagody z lasu:D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

ju¿ kolejny dzieñ treningu za sob± :D æwiczenia wed³ug planu niektóre w zwiêkszonych ilo¶ciach i dodatkowe æwiczenia :D PONIEDZIA³EK (Klatka+Triceps) Pompki z nogami na podwy¿szeniu 7/7/7 Pompki diamentowe 6/7/8 Pompki z rêkoma szeroko 9/10/10 Dipsy 4/5/6 Pompki na kostkach 6/8/8 Typewriter Push-Ups Full Shuttle Pushup Full Shuttle Diamonds Pushup Te 2 ostatnie mo¿e nie dokñca by³y poprawnie technicznie ale teraz widzia³em filmiki jak powino wygladac i bd tak robi³:D Æwiczenia pod BL Wznosy zgiêtych nóg do klatki zwis na dr±¿ku Wznosy prostych nóg do k±ta prostego i przytrzymanie zwis na dr±¿ku Wznosy zgiêtych nóg do klatki w pozycji wyjsciowej do dipa Wznosy prostych nóg do k±ta prostego w pozycji wyjsciowej do dipa Tuck back lever przytrzymanie Tuck back lever prostowanie jednej nogi przytrzymanie i zmiana Próby wyjscia z tuck back lever'a do straddle back lever Nauka stania na rêkach: Wyskoki z jednej nogi z rêkoma na ziemi Stanie na rêkach przy siatce i wolne odsuwanie siê Jutro wrzuce filmik z straddle back leverem jaki uda³o narazie mi sie zrobic i moze jeszcze cos nakrêce :P Pozdro

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

moja rada na MU (od Grala dostalem) : jedna reke dajesz podchwytem, druga normalnie nachwyt (dajmy na to prawa). Wtedy starasz sie jak najexplozywniej podciagnac sie i prawa wywalasz na draga a z lewa hmm jakas technike musisz sobie wymyslec bo lapa jest podchwytem wiec moze byc ciezko :) ale przyznam ze dzieki mentorowi mojemu Gralowi zrobilem tak za pierwszym razem ta technika i wgl MU zrobilem pierwsz raz :D a teraz to juz 3 mu na jedna pod rzad daje rade :D duzo daje tez robienie z wyskoku

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

no ja w³asnie narazie robiê z wyskoku i cisnê ile dam rady dipów w pozycji do MU i coraz ³atwiej jest mi wchodziæ i niekiedy siê udaje ze 2 rêce równo id± ale to rzadko i ciê¿ko jest:D muszê tez bardziej na podci±ganiu siê skupiæ ¿eby umieæ do klaty siê podci±gn±æ:D i dziêki za rade wypróbujê:)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

jak mo¿ecie to powiedzcie jak nazwyaja se te æwiczenia zaznaczone na czerwono:DD

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Jakie¶ te pompki dziwne. Po co spuszczaæ siê na ³okcie? Chyba wymy¶li³e¶ nowy rodzaj pompek :P. Wydaje mi siê, ¿e te 3 wariacjê stworzy³ jaki¶ go¶æ od fitnessu.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

juz znalazlem na necie tak jak maja nazwy:D chodzi³o mi o te

i o te http://www.youtube.com/watch?v=Xunjp-ZdgiA#t=57tu od 0:57

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

to tak dzi¶ kolejny dzieñ trenigu bardzo owocny:D WTOREK (ABS) Podnoszenie prostych nóg do k±ta prostego 8/8/10 Podnoszenie zgiêtych nóg do klatki piersiowej 12/12/14 Brzuszki z podniesionymi nogami do k±ta prostego 10/12/14 Plank 30s/40s/40s no i nagra³em kilka filmików do jednego filmu który ju¿ jest gotowy i jak siê wciepnie to wrzuce tu:F Ogólnie progress jest w porównaniu z tym co by³o i to ca³kiem niez³y na pierwszym spotkaniu w D±browie nawet nie umia³em zrobiæ przewrotu do ty³u na dt±zku a teraz prawie straddle BL robie jeszcze brakuje ale my¶lê ¿e do sierpnia wyæwicze tak ramiona bary i ABS ¿e utrzymam:D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

¦RODA (Plecy+Biceps) Podci±ganie nachwytem szeroko 4/4/4 Krótkie pompki, rêkoma w±sko przy ciele 25/25/25 Podci±ganie podchwytem 5/5/6 Pompki z jedn± rêk± na podniesieniu (lewa i prawa) 6/6/7 Pdci±ganie nachwytem 7/7/5 Kolejny dzieñ i co i pada³o ale to mnie jeszcze bardziej poci±gnê³o by biegaæ bo uwielbiam biegaæ w deszczu!!:D dzi¶ trochê wcze¶niej ni¿ zwykle bo jutro wcze¶niej do pracy o 5:00 pobudka to trzeba siê trochê wyspaæ:) a biega³o siê cudnie ca³y mokry i od razu do piwnicy robiæ plan i nawet nie by³o najgorzej ale podci±ganie dalej le¿y i kwiczy:D Pozdro

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Kolejne dwa dni ubieg³y pod efektownym treningiem:D coraz lepiej czuje siê wykonuj±c mostek jak wcze¶niej od samej góry spada³em na rêce tak teraz kontroluje upadek tak od wygiêcia do zobaczenia trawy gdzie maja upa¶æ rêce wiec jeszcze trochê æwiczeñ<miesi±c/2> gibko¶ci i ABSu i bêdê móg³ powoli do samego koñca schodziæ do mostka i tez ci±gle æwiczê pod BL i flagê i Dragon flag zobaczymy co z tego wyjdzie ogólnie to teraz ci±gle katuje brzuch :P no i siê te¿ trochê pochwale :D oko³o po³owy wrze¶nia planujê mieæ ju¿ u siebie ³uk i æwiczyæ w lesie^^ pozdro:D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Ktos na forum mi kiedys powiedzial zebym powtorzenia ukladal rosnaco nie malejaco. Czyli przy podciagnieciach powinienes tam miec 5/7/7 . Mysle ze cos w tym jest :-)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

ogolnie wedlug planu jest 8 tylko 5uda³o mi sie doci±gn±æ:) wkoncu znajde kiedy¶ chwile ¿eby uporz±dkowaæ mój temat :P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

masakra dzis bieg³em do parku 5,5km potem 2h treningu i znowu powrót tylko tym razem z niespodziank± bo jaki¶ 1,5 km od domu po ca³ej ulicy nagle biega³y sobie 3 wilczury wiec postanowi³em ze zadzwoniê do siostry ¿eby po mnie skoczy³a autem w koñcu to chwila:D a tu dzwonie i dzwonie i nikt nie odbiera no i musia³em sie cofn±æ 1,5km 300m pod górê i ze kolejne 3km prosto i jaki¶ 1 km w dó³ do domu tylko po to ¿eby omin±æ 3 psy:D masakra ³ydy mnie bol± od wczoraj g³ownie to prawa tak ¿e ledwo chodzê ale trudno zobaczê jutro bo jutro znowu to samo ale ju¿ od razu biegnê ta druga trasa w drodze powrotnej:D ot taka dzi¶ przygoda:) a trening oczywi¶cie progres dalej katuje ABS i nogi trochê wy¿ej ni¿ kat prosty i L-Sit wykonuje na jednej rece tylko ostatnio co¶ mnie ci±gle skurcze ³api± i nwm czemu ;//

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

postów nie dodaje ale treningi s±:D ostatnio doda³em sobie do treningu godzinne rozci±ganie do szpagatu bocznego:D dzi¶ mia³bym regen no ale ³atwo nie ma i dzi¶ nad wod± du¿o siê p³ywa³o no i grill by³ :P ale wiêcej p³ywania:D no i siê trochê opali³em :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Nagrody

Gość nasu

opali³e¶ czy zjara³e¶ :P hehe ja wczoraj pó³ dnia na basenie i dzisiaj piek± ramiona jak ch..... masakra hehe :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...