Skocz do zawartości
ZIPOLA

DZIENNIK ZIPOLI

Rekomendowane odpowiedzi

Postanowi³am, ¿e te¿ za³o¿ê sobie dziennik :D Dlaczego akurat teraz? W moim mie¶cie wybudowali mini placyk do æwiczeñ Street Workout dziêki temu jest teraz wiêcej mo¿liwo¶ci do robienia fajnych rzeczy. I zaczynam nowy plan z nowym placykiem i nowym dziennikiem :D No mo¿e przesadzi³am, ¿e z nowym planem poniewa¿ mój plan to na razie bêdzie freestyle konkretnie pod skille :D Ca³y czas skupia³am siê g³ównie na æwiczeniach i planach treningowych (czasem zdarzy³ siê te¿ trening freestyle przewa¿nie ogólnorozwojowy) a teraz postanowi³am zrobiæ co¶ zupe³nie inaczej i zobaczyæ co z wyjdzie z tego wyzwania. I ka¿dego dnia bêdê zapisywa³a co æwiczy³am. Chcia³a bym, ¿eby¶cie mi pomogli w tej drodze przynajmniej na pocz±tku i chocia¿ czasami wydali opinie co ¼le æwiczy³am, czego za ma³o lub co zmieniæ :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Powodzenia i czekam na pierwszy wpis. :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Na pierwszym treningu na innych zasadach nic szczególnego siê nie dzia³o :D Dobiera³am sobie æwiczenia pod skille takie jak: Flaga Front Lever Back Lever Planche Jeszcze nie ogarnê³am tego, przy których æwiczeniach zostanê (kolega z treningu pokaza³ mi do¶æ du¿o tych æwiczeñ do skilli), i jak na razie jestem w trakcie budowania tego jak moje treningi bêd± wygl±da³y i co najlepiej æwiczyæ. Wiem, ¿e wiêkszo¶æ osób zawsze mówi, ¿e dziewczyny nie s± stworzone do æwiczenia skilli ale ja chcê inaczej i upar³am siê na to tak bardzo, ¿e nie odpuszczê nawet je¶li przede mn± d³uga i ciê¿ka droga w tym kierunku :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Kto Ci powiedzia³ ¿e dziewczyny nie s± pod skille?:D To nie jest ¿adna gra ze kto¶ czego¶ nie mo¿e robiæ ka¿dy mo¿e robiæ co zechce:D i powodzenia w d±¿eniu do celu! :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No Matik ma racje Nieraz widzia³em dziewczyny które by³y w stanie zrobiæ wiêcej odemnie :P Wiêc nie daj siê tym stereotypom i rób swoje. W koncu filmik musimy kiedy¶ nagraæ. :P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzisiejszy trening trochê taki jeszcze nie dopracowany by³. :D Wci±¿ siê zastanawiam, które æwiczenia w³±czyæ do treningu pod skille :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wczoraj jak sta³em w krakowie na przystanku przyjechal autobus do Katowic. Po promocji - 8 z³ zabilet. Kurde, mysla³em czy by nie wpa¶æ xd

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Taka okazja, akurat by siê ten filmik nakrêci³o :D Jak mog³e¶ nie wsi±¶æ kiedy przyjecha³o przeznaczenie :D Ju¿ by filmik by³ gotowy^^

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No bo dojechalbym do katowic i co? xD Pyta³bym o Karoline pseudo Zipola, blond w³osa, æwiczy SW i lubi je¿dziæ na rolkach. Raczej ma³a szansa, ¿e bym Ciê znalaz³ xd

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Reidar, telepatycznie trzeba by³o mi daæ znaæ :D Piet, fakt, ¿e Katowice to inna wioska ale nale¿ê do 2 grup Street Workout gdzie druga grupa jest w Katowicach i mia³am byæ u nich wczoraj na treningu ale zrezygnowa³am :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Z niedzieli nie zrezygnujê bo mam to otwarcie placu do æwiczeñ a od placu do Nemo, na miejsce spotkania mam jakie¶ 2 minuty na nogach :D No i taka okazja na spotkanie naszej wirtualnej grupy wiêc muszê na nim byæ :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Spokojnie, bêdê przygotowana i nie przetrenowana :D A na spotkanie przyjdê ju¿ w dresach gotowa do treningu :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Na razie ci±gle mam typowy trening freestyle ale z æwiczeniami typowo pod skille. I bêdê musia³a jednak to jako¶ ogarn±æ w plan treningowy :D Bo z planem jednak siê lepiej æwiczy :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A dzisiaj æwiczy³am freestyle z u¿ytkownikami: Bezprecedensowy, Piet, Maverick oraz go¶cinnie Dominika A potem by³ grill Trening jak i ca³e spotkanie by³o rewelacyjne :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×