Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

TRENER

Ka¿dy z nas jest z innego miasta i teraz mieli¶my takie integracyjne spotkanie w D±browie Górniczej :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czêsto tam przeje¿d¿am :) Mo¿e kiedy¶ ustawimy siê grup± na trening. ps. G³o¶no robi siê o placu w Czêstochowie.. .

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Pewnie, to ¶wietny pomys³ :) zgadamy siê jak wszyscy bêd± mieli czas. W kilka osób kombinujemy te¿, ¿eby jechaæ na wakacje nad mo¿e na 4 dni do Pucka (wyjazd 14 sierpnia) mo¿e te¿ siê do³±czysz? Im wiêcej osób z t± sam± zajawk± tym fajniej :) A w Czêstochowie to s³ysza³am, ¿e walcz± teraz o plac do æwiczeñ :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

OK, to czekam :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Dzisiaj mia³am trening cardio. By³am na zumbie i co¶ sobie zrobi³am z nadgarstkiem. Mam ograniczony zakres ruchu i czuje ból ;D Wychodzi na to, ¿e dr±¿ki s± bezpieczniejsze^^

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Ostatnio czujê siê jaka¶ taka wypalona je¶li chodzi o treningi. Nie æwiczy³am kilka dni. Dopiero dzisiaj zrobi³am sobie taki porz±dny trening na górne partie. Ale to wszystko by³o tak na si³ê :( Nie wiem jak to mo¿liwe, ¿e siê tak czuje, przecie¿ ja uwielbiam æwiczyæ :o I chwilowo nie wiem jak ten stan zmieniæ :C

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja ogarn±³em, ¿e to te¿ lenistwo, ale... mo¿e pomy¶l dlaczego zaczê³a¶ trenowaæ, popatrz na swoje postêpy, zrób sobie co¶ co podniesie Ciê na duchu, czy uraduje. Id¼ na zakupy, zrób sobie jakie¶ pro jedzonko, porób co¶ szalonego, zrób kilka tricków które siê nauczy³a¶. Pomy¶l ile dziêki temu osi±gnê³a¶. I chyba najlepszy motywator, spójrz na swoj± sylwetkê, z avatara widzê, ¿e to nie jest pierwsza lepsza wychudzona dziewczyna, widaæ tutaj piêkny brzuszek. Ciesz siê wolno¶ci±, któr± otrzyma³a¶.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Dziêkujê wam za te s³owa :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Chyba ,,wracam do siebie'' :D Mia³am dzisiaj 2 treningi o 15:00 a potem o 20:00 bo jeden mi nie wystarczy³ :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Nadal mam treningi freestyle z æwiczeniami typowo pod skille, nie u³o¿y³am sobie z nich w koñcu tego planu bo jako¶ nie chce wyj¶æ taki jaki chcia³a bym, ¿eby by³ :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Haha, mój trening wygl±da tak ¿e robiê parê æwiczeñ buduj±cych si³ê pod muscle upa, kroki ze skazanego na flagê no i stojê sobie na rêkach wiêkszo¶æ treningów :P

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

A jakie masz æwiczenia pod MU? Mo¿e masz co¶ co bêdzie dla mnie nowe :D A na rêkach stoisz przy ¶cianie czy w powietrzu? :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mo¿e ja có¶ wniosê. Æwiczenia pod MU (które ja robi³em): -Dipy do brody i z ³okciami jak najbli¿ej tu³owia -Eksplozywne podci±gniêcia nad klatkê -Powolne opuszczanie MU z fazami negatywnymi i kilka innych, ale te moim zdaniem s± ¶wietne :).

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Dziêki za pomoc, na pewno to wniosê do treningu :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jedna uwaga, mo¿esz mieæ pewien problem przy tych dipach, je¿eli masz trochê wiêksz± klatê :>. Znam jedn± osobê, która ich nie mog³a robiæ w³a¶nie z tego powodu. Zabawna sytuacja.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Do tych dipów to tak nie zupe³nie mam si³ê :D to takie trochê bardziej zaawansowane æwiczenie jak dla mnie i muszê nabraæ wiêcej si³y, ¿eby to zrobiæ dok³adnie ale ogarnê te dipy :D Mam jeszcze dodatkowe pytanie: znasz jaki¶ przyk³adowy filmik lub cokolwiek co pokazuje jak te dipy wygl±daj±? Chcia³am siê tylko upewniæ czy dobrze to robiê :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja w³a¶nie robiê dipy ale z szerzej rozstawionymi ( spróbujê przy tu³owiu ) i podci±ganie pod klatkê. A co do stania na rêkach to trochê przy ¶cianie a potem bez. Æwiczê metod± prób i b³êdów z wybicia jednej nogi :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ale mi chodzi³o o takie wolne opuszczanie siê na jednej porêczy, gdy jeste¶ wyprostowany. Takie jakby pompki

1 minuta

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Wczoraj mieli¶my wspólny trening na kó³eczkach z Pietem, Maverickiem, Arturem (który nie jest na forum) A potem siê rozpada³o i zrobili¶my grilla :D Jednak byli¶my w miejscu gdzie nie do¶æ, ¿e da³o siê tego grilla spokojnie zrobiæ to jeszcze da³o siê tam zawiesiæ kó³eczka i by³a kontynuacja zabawy na kó³kach :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
TRENER

Nied³ugo grille bêd± tylko takie - w po³±czeniu z treningiem. ;D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×